Strategie

 

Missie
Het toevoegen van waarde aan Limburgse MKB bedrijven middels
het delen en toepassen van kennis en kunde.

Visie
Optimaliseren van bedrijfsprocessen middels het creeren van oplossingen
voor bedrijfskundige vraagstukken in het MKB. Hierbij staan de
navolgende kernwaarden centraal.

1. Klantgericht werken  —  toewijding aan “the voice of the customer”

2. Waarde toevoegen  —  zowel in de betekenis van het creeren van concurrentievoordeel als van liquiditeit

3. Betrouwbaar  —  fungeren als een betrouwbare partner met respect voor elkaars normen en waarden

4. Structuur  —  werken vanuit een gestructureerde manier van aanpak

5. Innovatief  —  onderscheidende kwalitatieve oplossingen door toepassen up-to-date kennis

6. Concurrerent  —   door onze hybrid prijsstrategie leveren we kwalitatief hoogwaardige support voor een beneden gemiddelde prijs